Omleidingen

Reconstructie Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg

De gemeente Tilburg heeft aannemersbedrijf BAM Infra opdracht gegeven om de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg opnieuw te asfalteren en de kruising met de Jozef Platteweg aan te passen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden uitgevoerd in de eerste drie weekenden van oktober. De werkzaamheden starten vrijdag om 22.00 uur en duren tot maandag 5.00 uur.

Wat gaan we doen?

Er komt een extra voorsorteerstrook om vanaf de Jozef Platteweg rechtsaf te slaan naar de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. Er worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat hier water op het wegdek blijft staan bij hevige regenval. Bij de kruising met de Reeshofdijk komen pijlen op de weg en in de lenzen van de verkeerslichten om afslaand verkeer er op te wijzen dat zij niet mogen afslaan naar de Reeshofdijk. De weg wordt vanaf het politiebureau tot en met het spoorviaduct opnieuw geasfalteerd. De busbanen zijn na de werkzaamheden weer te gebruiken voor autoverkeer.

Planning

Op onderstaande momenten vinden er werkzaamheden plaats:

–              Vrijdag 5 tot en met maandag 8 oktober 2018

Werken we aan het gedeelte rondom de kruising met de Jozef Platteweg, aan de kant van het -politiebureau. Ook wordt er gedeeltelijk aan de Jozef Platteweg gewerkt.

–              Vrijdag 12 tot en met maandag 15 oktober 2018

Werken we weer aan het gedeelte rondom de kruising met de Jozef Platteweg, maar dan aan de kant van de wijk Gesworen Hoek. Er wordt in deze fase ook aan de Jozef Platteweg gewerkt.

–              Vrijdag 19 tot en met maandag 22 oktober 2018

                Werken we aan de kruising met de Huibevendreef tot en met het spoorviaduct.

Mogelijke overlast
De werkzaamheden vinden het gehele weekend (ook ’s nachts) plaats en kunnen op sommige momenten geluidshinder veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bereikbaarheid  

Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaand verkeer omgeleid. De woningen/bedrijven zijn altijd bereikbaar. Ook de hulpdiensten kunnen te allen tijde alle locaties bereiken in geval van een calamiteit. (Brom) fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden op een veilige manier passeren.

omleidingen-fase-1-en-2

omleidingen-fase-3